SSB: Andelen sysselsatte blant flyktninger har økt noe siden 2015

Flyktninger med med fullført videregående opplæring stiller omtrent like sterkt på arbeidsmarkedet som resten av befolkningen, viser tall fra SSB. Illustrasjonsbilde fra voksenopplæringen.
Foto: Oslo Voksenopplæring
Halvparten av flyktningene i yrkesaktiv alder var i arbeid ved utgangen av 2018, viser nye SSB-tall.
0Shares

Fjerde kvartal 2018 var det i alt registrert 103.051 sysselsatte flyktninger i Norge, viser tall fra SSB-rapporten Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2018.

Sysselsettingsandelen for flyktningene (15-66 år) kom på 50,9 prosent. I hele befolkningen i samme alder var tilsvarende andel 72,5 prosent.

– Andel sysselsatte blant flyktninger har økt noe siden 2015, men forskjellen i forhold til andel sysselsatte i hele befolkningen (20-66 år) har ikke endret seg noe særlig siden 2010. Den har ligget på mellom 21 og 23 prosentpoeng, påpeker seniorrådgiver Bjørn Olsen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Utdanning har betydning

Botiden i Norge har stor betydning for flyktningenes sysselsettingsnivå, men også utdanningsnivå har stor betydning for sysselsettingen.

Grunnskoleutdannede uten høyere nivå har minst andel sysselsatte, både blant flyktninger og i befolkningen som helhet. Halvparten av flyktningene har kun grunnskole, og trekker gjennomsnittet en del ned.

– Flyktninger med videregående eller høyere utdanning tatt i Norge, har derimot en sysselsetting tett opptil hele befolkningen på samme utdanningsnivå. Mange av disse har innvandret i ung alder, sier Olsen til ssb.no.