Kongehuset besøker norsk-amerikanere

H.M Kong Harald understreket betydningen av sameksistens og samhold under sin tale i dagens nasjonale minnemarkering av terrorangrepene 22. juli.
Foto: Kongehuset
Over ti dager i oktober skal kong Harald og dronning Sonja besøke statene Minnesota, Iowa og New York.
Kongehusets offisielle programmet starter i Iowa 13. oktober. Deretter følger fire dager i Minnesota. I disse statene vil kongeparet møte representanter for delstatsmyndighetene og besøke norsk-amerikanske miljøer og institusjoner, skriver NTB.
Omfattende program
18. oktober reiser kongeparet til New York, der de er blant æresgjestene på 100-årsjubileumsgallaen til American Scandinavian Foundation (ASF) noen dager senere. Det tre dager lange oppholdet i New York inkluderer også besøk på Ground Zero, samt flere kulturarrangementer.
– Det blir et omfattende program i Midtvesten og i New York, sier assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gjeruldsen, til NTB.

FAKTA:

Opptil 4,7 amerikanere (ca. 1,5 prosent av landets totale befolkning) har en form for etnisk opprinnelse i Norge. Norsk-amerikanerne er etterkommere av norske innvandrere slo seg ned i USA hovedsakelig i andre halvdelen av 1800-tallet og de første tiårene i det tyvende århundre, og det finnes fremdeles mange som betegner seg som nordmenn i USA. Flesteparten lever overveiende i den øvre Midtvesten (delstater som Nord- og Sør-Dakota, Minnesota og Wisconsin) selv om manglende muligheter og jobber i denne landsdelen har ført til at mange norskamerikanere har flyttet til andre deler av landet.

(kilde: Wikipedia)