Frykter kutt i verdens bistand

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten, oppfordrer alle norske partier til å opprettholde 1% også i årene som kommer.
Foto: Kirkens Nødhjelp
Kirkens Nødhjelp er bekymret for situasjonen til verdens mest sårbare og fattige. – Svært viktig at Norge opprettholder bistanden, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten.
35Shares

Forrige uke kom nyheten om at Norge ga rekordhøye 37,8 milliarder kroner i bistand til fattige land i 2019, litt over en prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI). Justert for inflasjon og valutasvingninger er dette en økning på 9,7 prosent fra året før.

Kirkens Nødhjelp skriver i en pressemelding at det svært gledelig at mer av bistanden går til de fattigste og mest sårbare landene, men advarer samtidig mot kutt fremover. De oppfordrer regjeringen og alle partier til å sikre at Norge opprettholder en ledende rolle på bistand globalt, særlig fordi de fattigste landene nå må håndtere koronapandemi og økonomisk krise.

– I en svært krevende situasjon med koronapandemien, er det viktigere enn noensinne at verden jobber videre med å forbedre livet til de aller mest sårbare menneskene. Det er derfor svært gledelig at mer av norsk bistand går til verdens fattigste områder, slik at de aller mest sårbare menneskene kan nås, sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten.

Tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) viser at norsk bistand utgjorde 1,02 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI) i 2019. Ifølge en pressemelding fra Regjeringen trekkes Norge frem av OECD som et av landene med størst økning. Denne økningen forklares av den øremerkede bistanden, og da spesielt øremerket støtte gjennom multilaterale kanaler. Andre land som så en økning i 2019 var blant andre Finland, Ungarn, Sør-Korea og Hellas.

Bekymret for kutt

Kirkens Nødhjelp oppfordrer alle norske partier til å opprettholde 1% også i årene som kommer.

– Bistanden er ekstremt viktig særlig nå som verden står overfor en massiv økonomisk krise. Det bidrar til å skape forutsigbarhet i en svært urolig og krevende tid. Vi ser med bekymring at noen land kutter i sine bidrag til internasjonal bistand, det er derfor svært viktig at Norge opprettholder bistanden i årene fremover, sier Høybråten.

Kirkens Nødhjelp er svært bekymret for situasjonen i land som allerede har enorme humanitære behov og påpeker at langsiktig bistand er avgjørende når fattige land skal bygge seg opp i kjølvannet av den mest omfattende økonomiske krisen i moderne tid.

– Vi øker nå vår humanitære innsats for å kunne respondere på den komplekse nødsituasjonen som koronapandemien har forårsaket, men langsiktig innsats for å stabilisere utviklingsland vil også bli svært viktig i årene fremover. Effektiv bistand for å fremme helse, utdanning, skattesystemer og klimatilpasning er blant tiltakene som blir livsviktige, sier Høybråten.

– Viktig at Norge øker

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) sier i en pressemelding fra regjeringen at koronakrisen skaper enda større behov for bistand.

– Fattige land står i dag overfor enorme utfordringer. De sosiale og økonomiske konsekvensene av korona kan bli svært krevende for utviklingsland. Derfor er det viktig at Norge øker bistanden, og jeg er glad for at regjeringens mål om en prosent av BNI ble nådd i 2019, sier Ulstein.

Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) fremhever viktigheten av humanitær innsats i flyktningeleirer og overfor andre utsatte mennesker som følge av koronapandemien.

– Norge fortsetter å trappe opp den humanitære bistanden, både gjennom dyktige norske hjelpeorganisasjoner og gjennom FN og andre globale kanaler, sier hun.