Under 1 prosent fikk asyl i Spania

Er den kommunale sparekniven viktigere enn at utsatte grupper havner i en enda mer ubekvem situasjon? Kommentarforfatteren frykter den planlagte oppsplittingen og "effektiviseringen" av Migrasjonshelsetilbudet er ikke annet enn en nedleggelse.

Totalt i Spania søkte 118 26 personer om asyl, over dobbelt så mange som i 2018. Bare 3156 fikk innvilget asyl i landet. Andelen søknader som ble innvilget falt med 20 prosent fra 2018.

1657 mennesker fikk flyktningstatus. 1503 ble innvilget asyl av andre årsaker. Gjennomsnittet for innvilgelsesprosent i Europa ligger på 30 prosent, viser rapporten.

39 776  mennesker fikk i tillegg oppholdstillatelse på humanitært grunnlag, hvilket er en kraftig økning fra 2018. De fem landene med flest asylsøkere i Spania i 2019 er Venezuela (40 906), Colombia (29 369), Honduras (6792), Nicaragua (5931) og El Salvador (4784). Åtte av ti søknader kom altså fra latinamerikanere.

133 015 saker var fortsatt ikke ferdigbehandlet ved utgangen av året.

139 000 mennesker tok seg på irregulært vis inn i Europa i 2019, det laveste antallet på mange år.

Spania forårsaker livsfarlig migrasjon

Han uttrykker bekymring over at bare seks prosent  (7020) av asylsøknadene ble levert på grensestasjoner, og bare 307 på ambassader og konsulater i fjor.

– Det er uforsvarlig av Spania å lage hindringer som transittvisa for asylsøkere,som ikke har andre valg enn å bruke menneskesmuglere, for å kunne flykte fra konfliktområder, uttaler CEARs direktør, Estrella Galán, i en pressemelding.

Det demonstrerer mangelen på lovlige alternativer for å komme seg til Spania, mener han. Flyktninger kan fortsatt ikke søke asyl via spanske ambassader, understreker han. Det fører tusenvis av mennesker ut på livsfarlige reiser, hevder han videre.