75 år siden frigjøringen av nazileiren Dachau

Onsdag er det 75 år siden frigjøringen av Dachau, der nazistene drepte titusenvis av mennesker.
Foto: Wikipedia
Det er 75 år siden frigjøringen av konsentrasjonsleiren Dachau. Men også her gikk livet videre. Leiren ble omgjort til boliger etter krigen.
18Shares

– For et sjokk det var for moren min da hun kom dit og innså at vi skulle bo i en tidligere konsentrasjonsleir, sier 73-år-gamle Jean Böhme.

Onsdag er det 75 år siden frigjøringen av Dachau, der nazistene drepte titusenvis av mennesker. Böhme er blant de om lag 2.300 personene som ble bosatt i den tidligere konsentrasjonsleiren mellom 1948 og 1965, en tid da Tyskland slet med massiv boligmangel og tusenvis av fordrevne tyskere kom tilbake fra andre europeiske land.

Böhme var rundt fem år da han og familien flyttet til den tidligere fangeleiren. Faren var tysk og moren fransk. Foreldrene møttes da faren var stasjonert i Frankrike som soldat.

– Det var en skole, et bakeri, en dagligvarebutikk, lege, garveri og både en katolsk og protestantisk kirke. Det fantes til og med bordell, sier Böhme.

Han forteller at verken han eller broren hadde en klar forståelse av omgivelsene de vokste opp i. Men for moren var situasjonen vanskelig.

Likevel tok det tre år før familien hadde mulighet til å flytte, og Böhme ble boende i byen Dachau, ikke langt fra leiren.

Nå, rundt 70 år senere, er det lite av barndomshjemmet han kjenner igjen. Men minnene og traumet over å ikke ha annet valg enn å bo i konsentrasjonsleiren har vedvart.

– Moren min kom seg aldri over det. Hun var aldri lykkelig der. Det hjemsøkte henne til hun døde, forteller han.

FAKTA

Dachau konsentrasjonsleir ved byen Dachau nord for München var den første konsentrasjonsleiren i Tyskland.

Den ble påbegynt 21. mars 1933 (knapt to måneder etter maktovertakelsen) og var i gjennomgående drift i tolv år, mer enn dobbelt så lenge som noe annen leir. Den var prototype og dannet mønster for senere opprettede konsentrasjonsleirer. Dachau-leiren tjente som opplæringssted for SS. Mange av lederne for andre leirer fikk sin opplæring i Dachau.

Dachau var opprettet for å internere regimets politiske motstander (kommunister, fagforeningsledere, sosialdemokrater og monarkister) og var i utgangspunktet ikke noen utryddelsesleir. I alt var 206 000 personer internert i leiren i løpet av de 12 årene. Minst 31 951 av fangene skutt og drept eller omkom som følge av forholdene i leiren.

Sammen med konsentrasjons- og utryddelsesleiren Auschwitz har Dachau blitt et symbol på nazistenes konsentrasjonsleirer. Leiren ble anlagt av politiet i Bayern som ble ledet av Heinrich Himmler og etter kort tid overtatt av SS.

Hovedleiren var utformet for å huse 8000 internerte og hele komplekset 20.000. Ved frigjøringen i april 1945 var det 30.000 fanger i hovedleiren og 65.000 i hele komplekset.

(Kilde: Wikipedia)