Lov mot kjønnslemlestelse på trappene i Sudan

trist
Omfattende lovreform på vei i Sudan.
Foto: Pixaby
Overgangsregjeringen i Sudan gir grønt lys til en lov mot kjønnslemlestelse av jenter. Lovforslaget innebærer en strafferamme på tre års fengsel.
188Shares

Nyhetsbyrået AP har fått en kopi av forslaget. Det må ratifiseres i et fellesmøte med regjeringen og et nasjonalt råd, slik praksisen nå er etter at president Omar al-Bashir ble styrtet i fjor.

Kjønnslemlestelse av jenter er en praksis som har dype røtter i Sudan og andre land i Afrika, Asia og Midtøsten. Det ses i konservative samfunn gjerne som en måte å begrense kvinners kjønnsdrift på.

Ytre deler av kjønnsorganene skjæres av med spesielle kniver, sakser, skalpeller, glassbiter eller barberblad. Bedøvelsesmidler eller antiseptiske preparater brukes gjerne ikke, med mindre en lege deltar.

I en FN-rapport fra 2014 anslås det at 87 prosent av jenter og kvinner i Sudan i alderen mellom 15 og 49 har vært utsatt for kjønnslemlestelse.

Regjeringens forslag er del av en omfattende lovreform som også vil avskaffe dødsstraff for mindreårige og å forhindre at gravide kvinner fengsles for mindre lovbrudd.