EU-domstol: Frihetsberøvelse av asylsøkere i Ungarn kan være ulovlig

Internering av dem er ulovlig, og nå er det opp til Ungarns domstoler å bruke EU-dommen og beordre løslatelse av asylsøkere og migranter som holdes ulovlig i transittsonene.
Foto: Kristin Wall
Asylsøkere som holdes i en transittsone ved grensen mot Serbia, er utsatt for frihetsberøvelse, noe som kan være ulovlig, fastslår EU-domstolen.
715Shares

I en dom torsdag har domstolen vurdert om fire asylsøkere som ikke fikk forlate transittsonen Röszke, var utsatt for frihetsberøvelse. De fikk ikke reise inn i Ungarn, men hadde heller ikke mulighet til å dra tilbake til Serbia. I Serbia kunne de bli straffet, og de kunne miste muligheten til senere å få innvilget opphold i Ungarn.

Domstolen konkluderte dermed med at de fire i praksis var internert. Dersom en rettslig vurdering konkluderer med at interneringen er ulovlig, må retten løslate dem umiddelbart, heter det i en pressemelding fra EU-domstolen i Luxembourg.

I henhold til EUs lover vil interneringen være ulovlig med mindre hver enkelt sak er vurdert separat og det er gitt en begrunnelse for interneringen. Det må også være mulig å prøve saken for en domstol.

– Det har skjedd automatisk fordi de har levert inn en asylsøknad. Internering av dem er ulovlig, og nå er det opp til Ungarns domstoler å bruke EU-dommen og beordre løslatelse av asylsøkere og migranter som holdes ulovlig i transittsonene, sier gruppen.

De satt først i en mottakssone for asylsøkere, før de ble overført til den delen som er for personer som har fått avslag. Der sitter de fortsatt.

Avviser kjennelse fra EU-domstolen

Ungarn avviser en kjennelse i EU-domstolen, som slår fast at asylsøkere som holdes i en transittsone ved grensen mot Serbia, utsettes for frihetsberøvelse.

Det var fire asylsøkere som ble holdt i denne sonen som gikk til sak. Ungarns regjering avviser kjennelsen og hevder at landets lovverk og praksis på området er i tråd med EUs regelverk og internasjonal lov. De hevder også at de fire asylsøkerne kunne ha returnert til Serbia.

Det måtte i så fall ha skjedd ulovlig og med fare for straffeforfølgelse, mener EU-domstolen.