Rom-folk mest diskriminert

Rombarn spiller fotball i en midlertidig bosetting utenfor Beograd, Serbia
Foto: Flickr
Ny rapport viser de omfattende problemene rom-folk i Europa må hanskes med.
0Shares

Rapporten er laget av EUs byrå for grunnleggende menneskerettigheter (FRA) og denstale er klar: ikke noe folk møter så mye diskriminering og vansker som romfolket. I rapporten har FRA sett på romfolkets økonomiske situasjon i EU, undersøkelsen har fokusert på utdanning, arbeids- og bosituasjon, helse og velferd, i tillegg til diskriminering. Det skriver nrk.no.

Rapporten viser blant annet at nesten alle – 90 prosent – av dem som har svart lever under de nasjonale fattigdomsgrensene der de bor. 40 av prosent av de spurte bor i hjem der noen har gått sultne til sengs den siste måneden.

– Fokuset må særlig ligge på bedring av utdanningsnivået. Hvis ikke vil nok en generasjon med unge romfolk bli ekskludert fra samfunnet, og vi får en ond sirkel av diskriminering og fattigdom, sier Michail Beis, FRAs ekspert på romfolkets utfordringer, ifølge Nrk.

Blant folk flest så er det masse fordommer om hvem disse menneskene er.

Bekymret nordmann
Den norske journalist-veteranen og mangeårige kjenneren av rom-folket, Jan Otto Johansen, mener rapportens innhold er nedslående. Han legger ifølge Nrk vekt på at diskrimineringen skjer fra både styresmaktene og sivilsamfunnet sin side.

– Selv om den statlige diskrimineringen skulle forsvinne, så vil likevel den sosiale fortsette. Bare se på Norge, og hvordan vi ser på romatiggere. Det er påfallande hvordan noen politiske partier nå vil forby tigging. Og selvsagt kan de ikke forby tigging bare for romfolk; dermed må de gå inn for å forby all tigging, sier han.

– Blant folk flest så er det masse fordommer om hvem disse menneskene er. Ja, de blir ikke engang regnet for å være mennesker. Det er det som er så skremmende, sier Johansen til rikskringkastingen. 

Les hele rapporten her!