Er det religion som avgjør antall barn?

Hans Rosling, her fotografert på gallaen Time 100 i år
Foto: Wikimedia Commons
Islamofobe konspirasjonsjonsteorier påstår nesten uten unntak at muslimer er i ferd med å "overta" Europa gjennom høye fødselstall. Forsker Hans Rosling antyder at dette ikke er tilfellet.
0Shares

For selv ikke på verdensbasis skiller muslimer seg ut med spesielt høye fødselstall. En del muslimske land er riktignok blant dem med med høyest fødselstall, men blant disse landene er det også mange kristne land.

Den viktigste trenden siden 1960 er imidlertid at fødselstallene går ned over hele verden. Deler man landene inn i religiøse grupper, er det landene med østlige religioner som i størst grad har lyktes med å redusere sine fødselstall. Det kommer et fram i et foredrag den verdenskjente svenske forskeren Hans Rosling holdt i april.

Ikke religion
Det er imidlertid ikke religion som avgjør hvor mange barn hver kvinne føder. Tallenes tale er klar. Det er fire faktorer som avgjør antall fødsler, ifølge forskeren:

1. Barn må overleve (barnedødeligheten må ned)
2. Barn må ikke trenges til arbeid
3. Kvinner må få utdanning og integreres på arbeidsmarkedet
4. Folk må ha tilgang til familieplanlegging

Landene må med andre ord nå et forholdsvis høyt utviklingsnivå og ha en tilfredsstillende likestilling før fødselstallene går ned. Det muslimske landet Qatar er ett eksempel på et muslimsk land som har lyktes med dette, understreker forskeren.

Se hele foredraget her (på engelsk)!