Innvandrerbarn mer fedmeutsatt

Fedme gir diabetes, og særlig er det innvandrere fra det indiske subkontinent som er utsatt, avslører nye analyser fra forskere ved Universitetet i Oslo.
Foto: flickr.com
En internasjonal studie viser at barn i innvandrerfamilier har høyere risiko for å utvikle fedme enn barn som kommer fra de enkelte landene.
0Shares

Studien er publisert i tidsskriftet Pediatric Obesity, og rundt 7.000 familier har deltatt, skriver nettstedet forskning.no.

– Funnene våre er et tydelig varsku til helsemyndigheter og helsetjenester i hele Europa, også de norske, sier Nanna Lien, forsker ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Kosthold og trening

Resultatene fra den norske delstudien viser at det ikke er forskjeller når det gjelder fysisk aktivitet og skjermtid mellom innvandrerbarn og etnisk norske barn.

Samtidig inntar barn i innvandrerfamilier mer sukkerrike drikker, hopper oftere over frokost, ser mer på TV, bruker mer datamaskin og er sjeldnere med på sportsaktiviteter.

– Funnene er alvorlige, blant annet fordi vi vet at flere innvandrergrupper, spesielt fra det subindiske kontinentet, er særlig utsatt for å utvikle diabetes type 2 og andre livsstilssykdommer i voksen alder, sier Lien til forskning.no.