Øker innsatsen for romfolket i Bulgaria

Romfolk i Europa lever ofte i fattigdom. På bildet: romfolk i Bulgaria
Foto: Wikipedia/ Commons
Norges bidrag til Bulgaria gjennom EØS-midlene ble lansert i Sofia onsdag ettermiddag. Ti prosent av støtten skal gå til å bedre romfolkets kår.
0Shares

Romfolket er målgruppe for tiltak innenfor en rekke sektorer, spesielt justis- og sosialsektoren. Dette skal skje i samarbeid med regionale og lokale myndigheter.

– Vi lanserer nå et unikt samarbeid mellom Norge, Bulgaria og Europarådet med sikte på å nå en sårbar og utsatt gruppe. Vi støtter også tiltak innen justissektoren i Bulgaria, inkludert kampen mot menneskesmugling og annen organisert kriminalitet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre, i en pressemelding på regjeringen.no.

Krever samordnet innsats

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Gry Larsen, deltok under lanseringen av EØS-midlene i Sofia i ettermiddag sammen med europaminister Tomislav Donchev. Etter lanseringen møtte hun representanter for flere organisasjoner som jobber med romspørsmål.

– Målet er å bidra til å bekjempe rasisme, bedre integrering, tilby arbeidstrening, sikre tilgang til helsetjenester og styrke juridiske rettigheter. Vi skal også støtte frivillige organisasjoner som jobber for å bedre romfolkets kår generelt. Samtidig er det viktig å understreke at disse utfordringene krever samordnet europeisk innsats, ifølge henne.

FAKTA

Bulgaria mottar om lag 950 millioner kroner (126,6 mill euro) i EØS-midler som kan brukes på prosjekter fram til 2016. Norge har sammen med Island og Liechtenstein nylig vedtatt en ny strategi for risikostyring av EØS-midlene. Transparency International (TI) er en strategisk partner i dette arbeidet og har blant annet utviklet et verktøy for å vurdere korrupsjonsrisiko i programmer som mottar EØS-midler.

(kilde: regjeringen.no)