Hjelper innvandrerforeldre ut i jobb

For mange med minoritetsbakgrunn er det vanskelig å finne jobber innenfor det feltet man er kvalifisert i.
Foto: Flickr.com: Illustrasjonsfoto.
I samarbeid med NAV i Oppegård kommune har NOVA prøvd ut et program for å styrke aleneforeldre med innvandrerbakgrunn sin mulighet til å komme i arbeid. 
0Shares

Sålangt er erfaringene fra prosjektet positive. Ifølge nova.no forteller deltagerne om bedre selvfølelse, større selvtillit og mer kunnskap.

Ifølge NOVA-forskerne Aina Winsvold og Elisabeth Backe-Hansen har programmet blitt utviklet av organisasjonen Possibilities i Nord Irland, og i disse dager prøves det nå ut i flere land med hjelp av midler fra EU.

Satset på bevisstgjøring og mestring

Opplegget som bestod av et fire ukers teorikurs og åtte uker med arbeidstrening, har hatt fokus både på personlig utvikling og økt kunnskap. Innholdet i programmet har vært gruppetrening, helhetlig oppfølging, individuelt tilpasset karriereplanlegging og arbeidstrening.

Deltakerne har også fått veiledning om rettigheter og ansvar og hjelp til å skrive søknader og CVer. Det legges det opp til å styrke deltagernes opplevelse av mestring og medvirkning gjennom bevisstgjøring og videreutvikling av egenskaper.

– Vi ser at dette innebærer en tettere oppfølging av deltagerne enn hva som er vanlig innenfor NAV, forteller Aina Winsvold, en av forskerne bak utprøvingen av programmet til nova.no.