Omgås innvandrere, drikker mindre

Innvandrere som ofte pleier omgang med nordmenn, drikker mer alkohol.
Foto: Francois de Halleux
Alkoholforbruk blant voksne innvandrere varierer med om de omgås etnisk norske eller ikke, viser ny studie. Norske som er mye sammen med innvandrere, drikker mindre, mener forsker. 
Grazyna Skarpås
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

Respondenter som svarte at de var flinke i norsk og ofte hadde sosial omgang med etniske nordmenn, svarte også at de drakk oftere enn andre innvandrere. De som ofte leste aviser på eget språk og som ofte deltok i møter arrangert av egne landsmenn drakk sjeldnere.

Undersøkelsen viser med andre ord at innvandrere som ofte har omgang med etnisk norske miljøer, ser ut til å bli påvirket av den norske drikkekulturen. Omgang med egne miljøer reduserer eller moderer alkoholbruken.

Dette kommer frem i en studie av Ellen Amundsen, som er forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Studien er publisert på BioMed Centrals nettsted. Helseundersøkelsen ble gjennomført av Folkehelseinstituttet i perioden 2000-2002.

Gjensidig effekt

Ifølge Amundsen vil også etnisk norske påvirkes.

–  Sosial omgang med personer med innvandrerbakgrunn som sjeldent drikker, kan lede til et noe lavere forbruk. Slik kan innvandringen faktisk være med å redusere alkoholforbruket til etniske nordmenn, går det frem av undersøkelsen