HRW: Donald Trump var en katastrofe for menneskerettighetene

Trump bidro til økt hat mot minoriteter, i følge den USA-baserte menneskerettsorganisasjonens leder Kenneth Roth.
Foto: Gage Skidmore
Etter fire år med en amerikansk president som var likegyldig til menneskerettigheter, åpner valget av Joe Biden for kursendring, håper Human Rights Watch.
95Shares

– Donald Trump var en katastrofe for menneskerettighetene, slår den USA-baserte menneskerettsorganisasjonens leder Kenneth Roth fast i forordet til organisasjonens siste årsrapport.

På hjemmebane hånet Trump USAs juridiske forpliktelser til å gi beskyttelse for mennesker som av frykt for eget liv var på flukt, han tok migrantbarn fra foreldrene, han oppmuntret hvite rasister, undergravde den demokratiske prosessen og bidro til økt hat mot minoriteter, konstaterer Roth.

Human Rights Watch anklager også Trump for å ha lukket øynene for den systematiske rasismen innen amerikansk politi, for å ha fjernet LGBT-rettigheter, slått en strek over viktige miljølover og for å ha undergravd og svekket helsetilbudet til millioner av mange amerikanere.

Human Rights Watch advarer imidlertid mot å tro at en administrasjon ledet av Joe Biden vil være noen «mirakelkur».

– De siste tiårene har det vært store svingninger i USAs menneskerettspolitikk hver gang en ny president har flyttet inn i Det hvite hus, konstaterer Roth.

Etterfølgeren Barack Obama berømmes for å ha ryddet opp i noe av dette, men anklages samtidig for å ha trappet opp USAs «ulovlige droneangrep», «inngripende overvåking» og «våpensalg til usmakelige autokrater».

– Selv om Biden i betydelig grad bedrer USAs rulleblad, innebærer den dype politiske splittelsen i landet at det er lite som kan forhindre valg av en ny president som deler Trumps forakt for menneskerettigheter, mener Roth.

Den påtroppende presidenten oppfordres også til å fordømme Indias hindunasjonalistiske statsminister Narendra Modis diskriminerende politikk overfor muslimer.

Roth ber samtidig Biden bringe USA tilbake til FNs menneskerettsråd, til tross for at det jevnlig kritiserer Israel, og til å oppheve sanksjonene Trump innførte mot dommerne i Den internasjonale straffedomstolen.

– Samtlige presidenter siden Carter har til tider tonet ned menneskerettigheter i favør av andre prioriteringer, noe selv Carter gjorde, men ingen har helt greid å forkaste dem, slår han fast.

– Undertrykkelsen i Kina har forverret seg kraftig de siste årene under Xi Jinping, med fengslingen av over 1 million uigurer og andre muslimer i Xinjiang, i et forsøk på å presse dem til å ta avstand fra islam og egen kultur, heter det.

Russland er også viet bred omtale og president Vladimir Putin og myndighetene i Kreml kritiseres blant annet for å utnytte koronapandemien til å innskrenke russernes grunnleggende menneskerettigheter. Landets straffeforfølgelse av journalister og menneskerettsaktivister får også omtale.

Iranske myndigheter «fortsetter å undertrykke egen befolkning», slås det fast, og landets sikkerhetstjeneste og rettsvesen benyttes aktivt for å knuse tilløp til opposisjon, konstaterer Human Rights Watch.

Israel må også tåle skarp kritikk for «systematisk undertrykkelse og diskriminering av palestinerne» på måter som går langt utover det Israel hevder er nødvendig av sikkerhetshensyn.