FNs menneskerettighetskomité:

– Staten har ansvar for å sikre statsløse barn juridisk beskyttelse

Mange møtte frem for å markere sin støtte til Mustafa Hasan da det ble kjent at han skulle utvises fra Norge. Nå har vennegjengen laget film om ham for å vise at han er mer enn "bare saken". (Mustafa i midten på bildet).
Foto: Privat
Betyr dette at Mustafa også kan få hjelp av FN? spør Hans Beukes.

Han forteller om “Denny” i et innlegg i Asker og Bærum budstikke, født i Delft i 2010 av en kinesisk mor som kom til Nederland i 2004. Moren var da 15 år og ute av stand til å bevise sitt kinesiske statsborgerskap. Hun ble registrert som “nasjonalitet ukjent”, en status som også hennes sønn fikk, i følge Beukes.

28. desember fant FNs menneskerettighetskomité Nederland skyldig i å ha feilet ved å betegne et barn som statsløst. Barnet hadde krav på beskyttelse og landet ble bedt om å endre sin lovgivning.

– Stater har ansvar for å forsikre seg om at statsløse barn som befinner seg i deres jurisdiksjon og ikke har mulighet for å skaffe seg et annet statsborgerskap, ikke er uten juridisk beskyttelse, sa et rådsmedlem ifølge The Guardian.

Denny og Mustafa

Beukes skriver videre at “Denny-saken” kan relateres til Mustafa Hasan (18) som etter 13 år i Norge nå er utvist.

“Som jeg forstår Mustafas tilfelle kom han her til lands uten et pass som beviser hans statsborgerskap annetsteds. Hans mor gjorde krav på den norske statens beskyttelse. Som han nøt godt av – som barn. Når han er 18 år og «voksen», blir han så belastet med morens skyld. Dette er en meningsløshet som kan bli en ny sak for FNs menneskerettskomité å ta stilling til – mens Norge tiltrer som medlem av Sikkerhetsrådet”, skriver han.