Franske muslimer klar med plan mot ekstremisme

Franske muslimeravviser bruk av islam som politisk instrument, og bekrefter likhetsprinsippet mellom menn og kvinner i en erklæring.
Det muslimske rådet CFCM åpner for omfattende omorganisering av islam i Frankrike på oppfordring fra president Emmanuel Macron for å utrydde ekstremisme.
236Shares

Macron ba i november Conseil français du culte musulman (CFCM) om å revidere sin prinsipperklæring i kjølvannet av drapet på en lærer som hadde vist Muhammed-tegninger til sine elever i et undervisningsprosjekt.

Erklæringen avviser bruk av islam som politisk instrument, og bekrefter likhetsprinsippet mellom menn og kvinner. Dokumentet tar også avstand fra omskjæring av kvinner, tvangsekteskap og jomfrusertifikat for bruder.

Videre avviser rådet eksplisitt antisemittisme og rasisme, og det advares om at moskeer ikke skal være talerør for utenlandske regimer.

– Dette dokumentet bestyrker den islamske tros overensstemmelse med republikkens prinsipper, inkludert sekularisme, og franske muslimers forpliktelse til å være franske borgere fullt ut, sier CFCMs leder Mohammed Moussaoui.

CFCM ble etablert av daværende president Nicolas Sarkozy i 2003. CFCM representerer ni muslimske forbund og er samtalepartner med den franske stat i islamske spørsmål.

I forkant hadde flere av CFCMs forbund kritisert tilpasning av islam til franske lover og verdier, men CFCM oppnådde enighet i et møte med innenriksminister Gérald Darmanin.

– Det var forståelse for at disse uenighetene hindret det muslimske samfunnet fra å gjøre seg hørt. Denne forståelsen åpnet for at vi kunne overvinne uenighetene våre. Jeg berømmer arbeidet som det franske muslimske miljøet har lagt ned og som klart fordømmer politisk islam, sier Darmanin.