– Statsstøtte forutsetter beklagelse

Selv om organisasjonene de representerer får flere henvendelser som følge av økt innvandring, står tilskuddet stille. Fra venstre: Anita Rathore fra OMOD, leder i Antirasistisk Senter Kari Helene Partapuoli og Victor Calvert fra Kristent interkulturelt arbeid. Foran: Morten Tjessem fra NOAS
Det er nå full konflikt mellom FrP og Antirasistisk senter som følger av en historisk fotnote.
0Shares

– De bør beklage. Det er ikke sånn en organisasjon skal opptre. Hvis det er dette de bruker energien sin på, fortjener de ikke statsstøtte, rett og slett, tordner Morten Ørsal Johansen, Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, til Dagsavisen i dag.

Utbruddet kommer som følger av en kronikk skrevet av blant annet leder og nestleder for Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli (bildet), og Mari Linløkken.

I kronikken skriver de at FrP vil kutte stønaden til senteret som følger av blant annet en fotnote i rapporten ”Høyreekstremisme i Norge” skrevet av Shoaib Sultan og Rune Berglund Steen.

I fotnoten står det:

– FrP skal på et tidlig tids- punkt ha mottatt valgkamp- støtte fra apartheidregimet, som så partiet som en alliert; det var ved hjelp av denne støtten at partiet kom inn på Stortinget. Partiets grunnleg- ger Anders Lange var også tydelig i sin støtte til raseskil- lepolitikken, med uttalelser som «Alle som går inn for sort flertallsstyre i Syd-Afrika er forrædere av den hvite rase». («Hundeavisen», 16. april 1963.)

Diskusjon
Under et møte mellom Antirasistisk senter og Stortingets kommunal- og forvaltningskomité skal fotnoten ha blitt sentrum for debatt der Ørsal Johansen sa at partiet har tilbakevist påstandene.
Under møtet gjorde han det klart at sentret ville stå i fare for å miste all støtte hvis de kom i regjering som følger av fotnoten, en holdning han har i dag. 

–Jeg er ikke tilhenger av å gi sånne organisasjoner støtte. De får drive med det de skal gjøre og la være å komme med usannheter om politiske partier og andre for den saks skyld, sier Johansen videre til avisen

Ikke liggende
Kari Helene Partapuoli, leder i Antirasistisk Senter, har ikke tatt anklagene om løgn liggende 

Hun skriver blant annet på sin twitter-konto:

«Dokumentar fra BBC nevner i helgen støtten til norsk parti fra Apartheid regimet. Typisk usikker kilde

Og nesten ironisk

«Etterlyser en liste over hva det er smart å si for en organisasjon for å motta statsstøtte – sånn i ytringsfirhetens navn…»

Overasket 
Til NTB utrykker Partapuoli overaskelse over reaksjonen til FrP, og forklarer at fotnoten er der for å referere til historie og ikke til nåtid.

– Det er en historisk fotnote. Vi mener ikke at Frp støtter apartheid nå, og vi mener heller ikke at partiet er høyreekstremt, sier Partapouli til nyhetstjenesten.