Folkeretten krever FN-mandat

Misnøye: Det syriske folket lever under jernhånden til Assad-regiment
Foto: Pressebilde
Hvorvidt Norge skal kunne bidra til en eventuell militæroperasjon i Syria har blitt et hett tema.
0Shares

Sentralt står spørsmålet om norske bidrag skal avhenge av et vedtak i FNs sikkerhetsråd. Ut fra hva som kommer frem i media hersker det en viss uklarhet om hvorvidt en militær intervensjon uten FN-mandat strider mot reglene i folkeretten, melder FN-sambandet i en pressemelding.

– Et militært angrep vil kun være i tråd med folkeretten hvis det er selvforsvar i henhold til artikkel 51 i FN-pakten, eller hvis FNs sikkerhetsråd godkjenner slik maktbruk, sier assisterende generalsekretær i FN-sambandet Rune Arctander i pressemeldingen.

Hva står i partiprogrammene om FN-mandat i internasjonale operasjoner?

FN-paktens kapittel sju gir Sikkerhetsrådet mandat til å vedta maktbruk hvis det har oppstått en situasjon som truer internasjonal fred og sikkerhet. Forutsetningen for et slikt vedtak er imidlertid at alle andre muligheter er prøvd ut, eller anses å være utilstrekkelige, skriver man videre.

En dramatisk situasjon
– Sikkerhetsrådet har fortsatt til gode å vedta økonomiske og militære sanksjoner, eller be Den internasjonale straffedomstolen opprette sak mot syriske ledere. Det er på høy tid at Sikkerhetsrådet samler seg om de fredelige virkemidlene det har til rådighet, forklarer Arctander.

Situasjonen i Syria er dramatisk, bruken av kjemiske våpen er uakseptabel, legger han til.

– Flyktningsituasjonen er prekær. Responsen fra verdenssamfunnet må først og fremst bidra til å begrense lidelsene i Syria, og fremme en politisk løsning på situasjonen.