Verden rundt

Jøder i Europa opplever stadig mer hets

Antisemittismen brer om seg i Europa, ifølge fersk rapport.
Foto: Quinn Dombrowski/flickr.com
Tre av fire europeiske jøder opplever at antisemittisme er blitt verre de siste fem årene, i følge en stor spørreundersøkelse.
0Shares

Spørreundersøkelsen, som ble gjennomført blant 5100 jøder i ni europeiske land, trekker blant annet frem at anti-jødiske kommentarer og hatefulle ytringer på nett har økt spesielt mye.

Litt over hver fjerde (27 prosent) av de jødene som har opplevd trakassering mener at overgriperne var muslimer, 22 prosent anklager mennesker med venstreorienterte synspunkter, mens 19 prosent peker på mennesker med høyreorienterte holdninger. Mellom 40 og 50 prosent av deltakerne i Belgia, Frankrike og Ungarn sier at de vurderer å emigrere fordi de ikke føler seg trygge, ifølge Jerusalem Post.

Forverring
Norge er ikke med i undersøkelsen. Forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfund (DMT) sier likevel til Vårt Land at ha situasjonen for jøder stort sett er verre i europeiske land hvor de har større muslimsk befolkning enn Norge.

– Her er det en klar tendens til mer antisemittiske holdninger i muslimske miljøer enn ellers i samfunnet, sier Kohn.

– Jeg er ikke så overrasket over tendensen, men tallene er mer negative enn jeg hadde trodd. Vi vet fra mange undersøkelser og egne erfaringer at det er blitt verre å være jøde i Europa de siste årene, legger han til.