Svensksomaliere lykkes bedre

Mange somaliere har ingen utdanning når de kommer til Vesten. På bildet: Somaliere på kurs i Seattle, USA.
Foto: flickr.com
Norsksomaliere sliter med å få jobb og føler seg ekskludert. I Sverige bor det langt flere av somalisk bakgrunn, og prosentvis er også langt flere av de i arbeid enn i Norge.
0Shares

En ny rapport, utredet av Open Society Foundations (OSF), viser at somaliere i Oslo kjemper for å bli akseptert, føler seg ekskludert og sliter enormt med å få seg jobb. Samtidig er det færre somaliere som går uten arbeid i Sverige, til tross for at de har hatt Skandinavias mest liberale flyktningpolitikk.

Hamsa Mohamed, vararepresentant (SV) i Oslo bystyre, tror størrelsen på det somaliske miljøet i Sverige kan spille en rolle.

– Kanskje er svensksomaliere flinkere enn oss til å hjelpe seg selv. De har flere foreninger og hjelper hverandre til å finne jobb,.

Raskere integrering i samfunnet
Bashe Musse, leder av Somalisk Nettverk, har merket seg tendensen og tror det har en forklaring.

– I Sverige er de flinkere til å tilrettelegge for boliger blant somaliere. Det er en klar sammenheng mellom å ha stabil bolig og stabilt arbeid. Svensksomaliere får raskere språkopplæring og praksisplass, sier han til Dagsavisen.

Færre hindre
Til tross for at Sverige totalt sett har en lavere andel sysselsatte innvandrere enn Norge, ble nabolandet likevel kåret til å ha Europas beste integreringspolitikk i en britisk studie (MIPEX) i 2011.

Lars Østby, demograf og seniorrådgiver i SSB, bidro til studien som viser at det er flere inaktive norsksomaliere enn svensksomaliere. Han påpeker at tallene som er fra 2008, men publisert i år, fortsatt er høyst gjeldende i dag.

– For innvandrere til Sverige er det færre integrasjonshindre for å komme seg i jobb, sier han til Dagsavisen.