Vår tids Mahatma Gandhi

Nelson Mandela hadde allerede før sin død oppnådd legendestatus i mange land. Her fra parlamentsplassen i London
Foto: G Milner
For noen var han en frihetsforkjemper, for andre en terrorist og for andre igjen et hinder for norsk næringsliv. Han var våre dagers Mahatma Gandhi, bedre kjent som Nelson Mandela.
0Shares
Latest posts by Mizanur Rahaman, leder Lillehammer SV (see all)

Nelson Mandelas (1918-2013) kamp for rettferdighet er kjent over hele verden. Men det er likevel viktig å minne alle på hvor avgjørende denne kampen har vært for Sør Afrika og resten av verden. Minst like viktig er det også at vi ikke glemmer at selv i Norge har det vært og fortsatt finnes krefter som setter sine økonomiske interesser foran kampen for demokrati og rettferdighet.

Mandela satt hele 27 år i apartheidregimets fengsel på grunn av sin kamp for rettferdighet. Han har hatt flere muligheter til å oppnå frihet for seg selv, men ved alle anledninger sa han nei til å bytte egen frihet mot å oppgi kampen for sitt folks frihet. Siste gang han fikk et slikt tilbud om løslatelse fra myndighetene framførte datteren hans svaret, foran titusener tilhørere i Soweto: «Jeg kan ikke og vil ikke gi noe så lenge hverken jeg eller dere – folket – er frie. Min frihet kan ikke adskilles fra deres frihet».

Framstilt som terrorist
Mandela er i dag en helt, men det er ikke mange år siden han ble framstilt som en terrorist av apartheidregimet og regimets tilhengere. For land som USA og Storbritannia var deres økonomiske interesser viktigere enn de demokratiske verdiene som Mandela kjempet for og befolkningen i Sør-Afrika lengtet etter. Selv i “lille” Norge var det krefter som var imot Mandela og hans kamp for rettferdighet.

Mandela er i dag en helt, men det er ikke mange år siden han ble framstilt som en terrorist av apartheidregimet og regimets tilhengere.

Frp skrev i sin partiavis på 1970-tallet at Høyre ikke burde støtte et flertallsstyre med “hottentotter og buskmenn i Sør-Afrika”. I 1986 valgte Høyre å gå imot et norsk eksportforbud av olje til apartheidregimet. For dem var næringsinteresser viktigere enn å sanksjonere regimet økonomisk. 

Fremdeles et problem
De fleste vil nok si at dette er fortid og at ting har forandret seg. For nåtidens Facebook- og Twittergenrasjon er kanskje ikke denne historien så viktig. Vi lever jo tross alt i verdens beste land der “forbud mot segway og bikinibilder av fotballfruer er de største problemene”. Men likevel sitter det fortsatt flere Mandelaer fengslet i ulike land på grunn av sin kamp for frihet og demokrati. Og motstanden mot demokratiforkjempere finnes fortsatt i Norge.

Da Liu Xiaobo fikk fredsprisen, mente høyremannen Gerhard Heiberg at interessene til norsk næringsliv er langt viktigere enn Liu Xiaobos kamp for demokrati og ytringsfrihet.

Bittert
Statsminister Erna Solberg var tidlig ute med å kondolere etter at nyheten om Mandelas bortgang ble kjent. På vegne av Norge og det norske folk deltar Erna Solberg på minneseremonien til Nelson Mandela i Sør Afrika. Jeg skulle ønske at hun på vegne av sitt parti også tok et oppgjør med de holdningene hennes partifeller har vist når det gjelder Mandelas kamp for rettferdighet.

Jeg må innrømme at jeg føler en grad av bitterhet når jeg ser Siv Jensen og Erna Solberg hylle Mandela. Det er ikke hyllesten jeg reagerer på, men en manglende beklagelse fra nettopp Høyre og FrP.

Jeg ønsker vår statsminister lykke til med reisen og håper at hun en dag kan på vegne av sitt parti beklage at det tok så lang tid før Høyre-politikere kunne anerkjenne Mandelas kamp for demokrati og rettferdighet.