Styrker beskyttelsen av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere

 
Foto: weforum.org/Eric Miller
Etter et norsk initativ har FNs hovedforsamling for første gang vedtatt en resolusjon som styrker beskyttelsen av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere.
0Shares

– Kvinnelige menneskerettighetsforsvarere er spesielt utsatt for vold, trusler og andre former for trakassering. Med dette vedtaket sender FNs medlemsland et klart budskap om at det er viktig å ta ansvar for å sikre beskyttelse av dem som står opp for andres rettigheter, sier utenriksminister Børge Brende til regjeringen.no.

Norge har tatt initiativet til og ledet forhandlingene som i slutten av november ble vedtatt av FNs hovedforsamling, står det videre på Utenriksdepartementets hjemmeside.

Ja til rettighetskamp uten trusler
Vedtaket i FN slår fast at arbeid for å fremme menneskerettigheter skal kunne utføres uten hindringer og trusler mot liv og helse for menneskerettighetsforsvarere og deres familier. Medlemslandene har også forpliktet seg til å sette i verk særlige tiltak for å beskytte kvinnelige menneskerettighetsforsvarere.

– Behovet er stort for å redusere gapet mellom staters forpliktelser og realitetene på bakken når det gjelder beskyttelse av kvinnelige menneskerettighetsforsvarere. Resolusjonen er et første steg i riktig retning, sier utenriksministeren.

Linken til illustrasjonsbildet