Blir klimatapere

Reineiere i Finnmark har frem til nå hatt ingen rettsmekanismer som kan hindre krenkelser fra Staten og private, mener en ny stiftelse som vi ta på seg oppgaven med å hevde reindriftssamenes kulturelle rettigheter (Foto: Illustrasjon).
Foto: flickr.com
Samer, inuitter og andre urbefolkninger i Nord-Europa og Arktis kan bli rammet hardt av klimaendringene, skriver Klassekampen.
0Shares

Endrede beiteområder for rein og mer gruvedrift gjør at urbefolkningsgruppene rammes ekstra hardt både økonomisk og kulturelt, viser FNs nye klimarapport, som ble presentert 31. mars.

– Skummel lesning og dystre spådommer, er måten reindrifter og leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund, Nils Henrik Sara, beskriver rapporten på.

– Høyere havtemperatur og havforsuring vil påvirke kystsamfunn i Arktis, blant annet kystsamene. Skiftende temperaturer og ekstremvær vil skape problemer. Reindrift er veldig klimaavhengig. Om det skulle bli store væromslag med plussgrader midt på vinteren, vil det bli umulig for reinen å komme igjennom islaget og ned til maten på marken, sier han til Klassekampen.

– Klimaendringene påvirker Norge
Grete Hovelsrud, rapportforfatter og forsker ved Nordlandsforskning og Cicero, sier at så store endringer i naturressursene vil endre urbefolkningenes økonomiske og kulturelle grunnlag. Olav Aga, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, mener på sin side at trusselen mot urbefolkningers livsgrunnlag må gi en høyere prioritering av kampen mot klimaendringene.

– Vi har lenge visst at at vi vil kjenne klimaendringene på kroppen, også i Norge. Konsekvensene for den samiske befolkningen gir oss enda en grunn til å handle nå, sier Aga til Klassekampen.

Linken til illustrasjosbildet