Nordmenn minst villige til å skifte jobb

Norske og skandinaviske arbeidstagere er mindre villige til å skifte beite, viser en ny internasjonal jobbundersøkelse for privat sektor
Foto: Flickr
To av tre nordmenn vil bytte jobb hvis lønnen er bedre. På verdensbasis er bare danskene mindre opptatt av karrierehopp enn norske arbeidstagere.
0Shares

Slik er funnene i en fersk analyse av verdens største arbeidsmarkedsundersøkelse, Randstad Workmonitor. Over 25.000 arbeidstagere i privat sektor har deltatt i den kvartalsvise, internasjonale pulsmåleren i regi av rekrutterings- og bemanningsfirmaet, melder NTB.

Undersøkelsen viser blant annet at kun 35 prosent av norske arbeidstagere har fokus på forfremmelser i jobben sin – den laveste svarprosent i hele undersøkelsen. Samtidig ligger vi helt på verdenstoppen – sammen med Mexico – blant de mest fornøyde arbeidstagerne.

Tviholder på gamlejobben
Ved spørsmål om man er villig til å skifte jobb for bedre karrieremuligheter, ligger norske og danske arbeidstagere helt i bunnen av skalaen.

For mens over 90 prosent av respondentene i land som India, Mexico, Chile og Argentina svarer at de vil skifte jobb hvis karrieren får et hopp, svarer bare henholdsvis 48 og 46 prosent i Norge og Danmark ”ja” på samme spørsmål.

– Svarprosenten for Norge ligger godt under snittet (69 prosent) på verdensbasis. Her svarer også 75 prosent av alle som er spurt i undersøkelsen at de vil skifte jobb hvis lønna er bedre. Også på dette området ligger Norge under snittet, forteller Camilla Grana, administrerende direktør for Randstad i Norge, til NTB.

 
Foto : randstad.no/NTBInfo

Lojale
Grana ser en generell tendens til at arbeidstagere i nord-vest Europa, og spesielt de eldre aldersgruppene, er mer lojale overfor arbeidsgiveren.

– Folk er mindre villige til å skifte jobb for mer penger, bedre karrieremuligheter eller en jobb som er tilpasset deres utdannelse, sier hun til NTB.

Om undersøkelsen:

Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og dekker nå 33 land verden rundt – i Europa, Asia, Australia og USA/Canada og Sør-Amerika.

Randstad Workmonitor utgis fire ganger i året, noe som gjør både lokale og globale trender innen mobilitet jevnlig synlig over tid. Indexen sporer ansatt tillit og fanger forventninger rundt sannsynligheten for å endre arbeidsgivere innenfor en seks måneders tidsramme, gir en helhetlig forståelse av jobben markedet følelser og ansattes trender. I tillegg til å måle mobilitet, er også medarbeidertilfredshet og personlig motivasjon, samt et roterende sett av temaspørsmål en del av undersøkelsen.

Kvantitativt studium er utført via en elektronisk spørreundersøkelse blant en befolkning i alderen 18-65, som arbeider minst 24 timer i uken i en betalt jobb (ikke selvstendig næringsdrivende). Minimal størrelsen på utvalget er 400 intervjuer per land, men så mange som 800 respondenter kan være spurt i flere land. Rundt 25000 respondenter deltar i hver kvartalsundersøkelse.