Flere tvangsgiftes i utlandet

Flere på banen:flere instanser bør få bidra og styrke arbeidet mot tvangsekteskap, mener Kari Steen-Johnsen.
Foto: sxc.hu
Utlendingsdirektoratet (UDI) har i 2014 opplevd en markant økning i henvendelser knyttet til tvangsekteskap. 
0Shares

Så langt i år har de gitt flere avslag enn for hele 2012 eller 2011.

– Når man er på besøk i hjemlandet kan noen oppleve at det er planlagt et arrangert ekteskap uten at de vet det på forhånd, forteller Anne Kari Kollstrøm, områdeleder for familiegjenforeningssaker i UDI, til Aftenposten.

Flesteparten av tvangsekteskap som involverer norske borgere eller personer med lovlig opphold i Norge, inngås i utlandet og er transnasjonale. Mange som henvender seg er i begynnelsen av tjueårene. Noen blir fratatt pass og forlatt i hjemlandet, uten mulighet til å komme seg hjem.

Flere giftes bort
Terje Bjøranger, leder for utlendingsseksjonen i Romerike politidistrikt, har bistått i over tusen saker som gjelder æresrelatert vold, og var med på å starte Kompetanseteamet mot tvangsekteskap i 2004.

Bjøranger er ikke overrasket over at UDI mottar flere henvendelser om tvangsekteskap, og tror økningen har flere årsaker.

– Gruppene som praktiserer arrangert ekteskap blir større. Eksempelvis er det flere pakistanere og afghanere som gifter bort sine barn i hjemlandet. Samtidig er hjelpeapparatet synligere nå enn før.

– Nå må miljøene ta ansvar
Juristen mener miljøene hvor tvangsekteskap arrangeres må ta problemet på alvor og sette hensynet til barna foran egne familiemedlemmer.  I et flertall av sakene hans har familien bodd i Norge i over 20 år, men velger fortsatt arrangerte ekteskap.

– Antallet saker er så stort at de tiltakene det offentlige hjelpeapparatet har ikke dekker behovet. Det er skuffende når dette har vært et omfattende problem i flere tiår, sier Bjøranger til Aftenposten.