Over 400 tilfeller av kjønnslemslestelse på seks måneder

Gjennom å oppfordre folk til å snakke åpent om kjønnslemlestelse håper 21 år gamle Anam Ali (bildet) og venninnen Deeqa Ahmed, begge fra Birmingham, å bidra til å stoppe praksisen. Deres historie ble vist på den britiske kanalen ITV i sommer. Nå avslører ITV at ny statistikk viser at mange kvinner som behandles britiske sykehus er kjønnslemlestet
Foto:Fixers/Creative Commons
Etter at den britiske regjeringen påla sykehus å begynne å føre statistikk over pasienter som har vært utsatt for kjønnslemlestelse, ble 454 tilfeller registrert på seks måneder i den engelske regionen Midlands.  
0Shares

ITV, et nettverk av kommersielle TV-kanaler i Storbritannia, har samlet inn tallene om kjønnslemlestede. Kun fire av tilfellene gjaldt jenter under 16 år. Tallene er hentet inn fra fem sykehus i regionen Midlands, som har en befolkning på rundt 9,5 millioner. 

Statistikken gir ifølge ITV et øyeblikksbilde av situasjonen. Det var imidlertid mange sykehus som ikke klarte å frembringe tallene som ITV ba dem om, så mørketallene kan være store. Det mener også helseeksperter ITV har snakket med. 

– Sjokkerende tall
Alison Byrne er jordmor-spesialist ved Heartlands Hospital i Birmingham. Hun sier hun treffer seks-syv kvinner hver uke. 

– Det er alltid usikkerhet om antallet kvinner som kommer til sykehuset med dette problemet, og jeg tror folk vil bli overrasket og sjokkert når de får se hvor mange kvinner som har blitt utsatt for dette. Forhåpentligvis vil regjeringen klare å se nærmere på dette og innse hvor mange som har gått gjennom denne prøvelsen og gjøre noe med det, sier hun til ITV. 

Smertefullt
Adama Jabbi bor i Birmingham, men ble kjønnslemlestet i fødelandet Gambia. 

– De får tak i deg, gir deg bind for øynene og to personer sprer bena dine og holder deg fast. Noen holder en hånd over munnen så de ikke skal høre deg skrike. Det var fryktelig smertefullt, og det ble ikke gitt noen bedøvelse. Jeg mistet nesten livet fordi blødningen var så omfattende. Jeg var åtte, men jeg kan huske alt selv i dag, sier hun.  

Nye tiltak
Det var den 20. oktober at den britiske regjeringen offentliggjorde nye tiltak i kampen mot kjønnslemlestelse. Tiltakene innbefatter ifølge avisen The Guardian blant annet: 

– mulighet for å konfiskere passene til og nekte utreise fra landet for jenter som står i fare for å bli tatt ut av landet for å bli kjønnlemlestelse. 

– krav om at personer som er ansatt å være i umiddelbar fare for å bli å kjønnslemlestet må bo på en kjent adresse der myndighetene kan holde oppsyn med dem etter behov

– mulighet for å straffe folk som har bidratt til kjønnslemlestelse i utlandet også hvis de ikke har fast opphold i Storbritannia

– ofre tilbys livslang anonymitet hvis de hjelper til med å få gjerningspersoner dømt