– De egentlige grunnene til at flyktninger krysser Middelhavet


Foto: Tommaso Della Longa/Italian Red Cross
En ustoppelig strøm av desperate fattige på flukt fra Afrika til et bedre liv i Europa. Slik oppsummerer de fleste politikere og journalister bakgrunnen for flyktningkrisen i Middelhavet. Likevel er hvert ord i den setningen feil, skriver Doug Saunders i en kommentar. 
0Shares

Saunders skriver for Daily Mail and Globe og har selv møtt flere båtflyktninger både i Afrika og Europa. Mange tror de vet hvorfor folk blir båtflyktninger og hva som må til for å folk til å slutte å risikere den farlige reisen over havet. Saunders er ikke så sikker på at de vet hva de snakker om. 

– “Hvordan forhindrer vi dette” er ikke et enkelt spørsmål. For å besvare det må du først svare på et annet spørsmål: “Hvorfor tar disse menneskene en så stor risiko?”. Og det er verdt å stille et tredje, ofte oversett spørsmål i tillegg: Hvorfor har ulovlig båtmigrasjon til Europa økt voldsomt i perioder for så å forsvinne nesten helt bare for å dukke opp igjen senere? skriver han. 

– Mulig å gjøre noe
For å forstå hvorfor krisen har blitt så akutt i 2014 og 2015, kan det være nyttig å se på hva som skjedde sist gang vi hadde en alvorlig krise for ti år siden. Det at den krisen opphørte nesten fullstendig, forteller oss at dagens krise også kan ta slutt, mener Sauders.

De fleste båtflyktningene den gangen kom til Spania, både til fastlandet og til Kanari-øyene, minner han om.

– Så handlet Spania. Madrid forhandlet fram avtaler med Marokko, Algerie, Mauritania og de vestafrikanske landene. De inneholdt ikke bare en overenskomst om å frakte returnerte flyktninger tilbake til hjemlandene sine (i bytte mot bistandspenger), men også at Spania skulle åpne kanaler for lovlig innvandring og muligheter for å oppnå spansk statsborgerskap. Disse endringene fikk hard kritikk fra Spanias strengere naboer, men de førte til at den ulovlige innvandringen så å si opphørte i mange år, skriver han.

Les hele kommentaren til Saunders her!