Horne og organisasjonsfeltet i innspillsmøte om kvinnediskriminering

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne synes det er viktig å få frem historiene om hverdagsrasisme.
Foto: Fremskrittspartiet
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne ønsker å involvere sivilsamfunnet i arbeidet med rapporteringen til FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW).
0Shares

Tirsdag inviterte statsråden representanter fra ulike organisasjoner til innspillsmøte i forbindelse med utarbeidelsen av Norges rapport, som blir nummer ni rekken.

– Jeg synes det er viktig med en åpen prosess og å gi organisasjonene en mulighet til å komme med sine innspill. Dette kan bidra til å belyse og gi en bedre oversikt over de ulike feltene vi rapporterer på, sier Horne til regjeringen.no.

Fortsatt langt frem i likestillingsarbeidet
Blant temaene organisasjonene løftet frem på innspillsmøtet, og som de mener det er viktig at Norge rapporter på, er arbeidsmarkedet og vold mot kvinner. Arbeidsmarkedet er fremdeles kjønnsdelt, kvinnedominerte yrker har lav status og menn dominerer i rollene som næringslivsledere og styreledere.

– Her trengs det fremdeles en innsats. Hver tiende kvinne utsettes for en eller annen form for vold. Mer forebyggende arbeid og bedre voldsofferomsorg bør prioriteres, ifølge organisasjonene.

Fristen for skriftlige innspill er satt til 15. august 2015, mens den endelige rapporten skal leveres FN innen 1. februar 2016.

Er du en av organisasjonene som jobber på feltet? Klikk her for å finne relevante saksdokumenter.