Flest med negative holdninger mot rom-folk og muslimer

 
Foto: yougov.co.uk
"Intoleranseprosenten" er høyest i Danmark, mens svenskene kommer best ut i den siste YouGov-undersøkelsen. – Kan settes klart i sammenheng med den danske offentlige debatten, hevder ARS-leder Rune Berglund Steen.
0Shares

Undersøkelsen, gjennomført av yougov.co.uk har som formål å måle holdninger overfor minoriteter blant nord-europeere. Årets ferskeste utgave kartlegger holdninger, herunder, toleranse og intoleranse, i sju land: Storbritannia, Frankrike, og Tyskland, samt alle de nordiske land utenom Island (Norge, Sverige, Danmark og Finland).

Spørsmålsrunden ble gjennomført etter terrorangrepet i Frankrike, og statistikken kunne vise at holdningene er mest negative til rom-folk og muslimer. Svarte/afrikanere, homofile og jøder var de andre gruppene som man spurte om holdningene til.

Intoleranseprosent høyest i Danmark
Opptil 72 prosent av danske respondenter oppga å ha et negativt syn på rom-folk, mens 58 prosent av briter sa det samme. Norge er minst negative til romfolk, med 40 prosent. Danskene kom forøvrig ut av undersøkelsen med høyest intoleranseprosent (29 prosent tilsammen), mens svenskene var de minst intolerante, på 20 prosent. Norge var nest mest tolerant på 22 prosent.

Noen andre statistikker:

– Holdninger til både svarte og homofile var mest negative i Finland (henholdsvis 15 og 20 prosent).

– Negativt syn på jøder var lavest blant britene (sju prosent). Også det negative synet på svarte var lavest her og blant svenskene (begge åtte prosent).

– Negativt syn på jøder var høyest i Frankrike og Finland (begge ti prosent).

– Nordmenn hadde minst intoleranseprosent mot rom-folk, på 40 prosent.

Kan settes i sammenheng med debattklima
Når Utrop kontakter leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, for å høre hans dom over statistikken, kaller han undersøkelsen for “generell, og at den ikke lodder så dypt”.

 
Foto : Pressebilde Antirasistisk Senter

– YouGovs sine tall er også ganske sammenfallende med andre undersøkelser. Enkelt og greit, hver gang man spør folk om hvem de misliker, får man ivrige svar, noe som i seg selv er ganske ubehagelig.

I seg selv er det vanskelig å spekulere over årsaken til forskjellene mellom ulike land, påpeker han.

– Når det er enda flere som misliker muslimer i Danmark enn i Norge, er det nærliggende å tenke på den harde  i offentlige debatten i Danmark gjennom mange år. Når det er sagt, kommer også Norge foruroligende høyt her.

Hvor bekreftende er undersøkelsen når det gjelder folks fordommer overfor særdeles utsatte minoriteter, som blant annet rom-folk?

– Verst er det selvsagt for romfolk. Det er nedslående hvor lite folk gjør for å tøyle sine fordommer mot Europas kanskje mest hundsede folkegruppe per i dag. Ved siden av jøder er nok romfolket den gruppen som har fått oppleve mest forfølgelse i Europa gjennom flere hundre år, en forfølgelse som nådde sitt mest groteske uttrykk da omkring en halv million ble myrdet under Holocaust. Alt dette har altså ikke vært nok til at folk besinner seg mer, og prøver å justere fordommene.

– Tall om afrikanere kan være misvisende
Videre sier Berglund Steen at når tallene er såpass lave for personer med afrikansk bakgrunn kan det lett gi et misvisende inntrykk.

– I andre undersøkelser ser man ofte at de er blant dem som diskrimineres mest når det kommer til konkrete handlinger, være seg tilgang på arbeidsplasser eller utesteder. Her er fordommene annerledes. Det går ikke så mye på om man “liker” mennesker med afrikansk bakgrunn eller ikke, men på fordommer eksempelvis om ferdigheter, samt gammeldagse ideer om afrikanere som underlegne, som stadig henger igjen i understrømninger i kulturen vår.