Gresk asylforkjemper: – Skrot Dublin-systemet

 
Foto: Kaija Skaare Lier
Lederen for den greske organisasjonen Aitima, Spyros Rizakos, var på Norgesbesøk i går. Han er kritisk til hvordan dagens asylsystem i Europa fungerer i praksis.
0Shares

Aitima er NOAS sin samarbeidsorganisasjon i Hellas, og Rizakos`besøk var del av programmet til et møte i regi av NOAS. Temaet for møtet i går ettermiddag på Kulturhuset var asylsituasjonen ved Europas yttergrense i sør.

Selv med forminsket styrke fortsetter likevel menneskestrømmen fra land som Syria, Irak og Afghanistan grunnet krig, nød og manglende sikkerhet. Båttrafikken fra Tyrkia over til Hellas fortsetter tross vinterkulde og ustabile forhold i Egeerhavet. Men på grensen mellom Hellas og Makedonia holdes tusener av flyktninger og migranter tilbake, samtidig som det bygges murer og gjerder for å hindre asylsøkere i å komme seg videre.

Asylsystem som ikke fungerer
Rizakos leder en organisasjon som hjelper flyktninger i førstelinja, i det kriserammede Hellas. I et eksklusivt kort intervju med Utrop snakket han om et asylsystem som rett og slett har sluttet å fungere.

– Vi trenger et helt nytt asylsystem i Europa, for det systemet vi har i dag er ikke i stand til å hjelpe folk på flukt eller å gi dem et antendig liv. 

Særlig er det Dublin-forordningen, som sender flyktningene tilbake til det første landet innenfor EUs Schengensone hvor de har blitt registrert, som får gjennomgå av ham.

– Når det gjelder Hellas har vi lenge på grunn av vår økonomiske situasjon hatt mange ad-hoc løsninger. Vi trenger å bygge opp kapasiteten og ikke minst trenger vi å tenke “heleuropeisk” i flyktningeproblematikken. Ikke bare rent Schengen-messig. 

Hva ilegger du i dette? 

– Rett og slett at man får en jevnere fordeling av flyktningene, i forhold til mottakerlandets apparat. 

– En avlastning for alle
Ofte er det de hardt økonomisk rammede landene i Sør-Europa, som er i transittsonen, som har måttet bære byrden under menneskestrømmen. En utjevnende ordning vil også være til gagn for mer velstående EU-land, mente han.

– Eksemplet fra Sveriges innstramninger bør være et varsko. Vi i Europa har kommet i en slags ond sirkel hvor land etter land begynner å stramme inn og gjøre det vanskeligere for flyktninger å komme inn. Får vi til et nytt asylsystem som har backing fra alle europeiske land så vil man få til enklere og mer effektive løsninger, både når det gjelder akutt hjelp, eller mer langsiktige tiltak.

Er dette noe som er gjennomførbart, tror du? Vi snakker jo om flere stater som skal omfattes av dette systemet?

Vi har mange land som ikke har et apparat som står i forhold til den enorme menneskestrømmen er sant. Samtidig har vi som kontinent et moralsk plikt til å hjelpe.