SSB: – Asyltilstrømming gir økonomisk vekst

Flyktningestrømmen vil ha positive effekter for AS Norge, hevder Statistisk sentralbyrå (SSB). Bildet viser syriske flyktninger på vei til Tyskland gjennom Ungarn og Østerrike
Foto: Mstyslav Chernov / Wikimedia Commons
Asyltilstrømmingen skaper høyere økonomisk aktivitet i Norge, mener statistikkbyrået.
0Shares

– Tilstrømmingen av asylsøkere til Europa vil medvirke til å trekke veksten noe opp i euroområdet og i Norge, og dermed bidra til en forsiktig norsk konjunkturoppgang i andre halvår av 2016.

Slik fremkommer det i Statistisk Sentralbyrås (SSB) oppdaterte prognoser som er gjengitt i Økonomiske analyser 4/2015 som er offentliggjort torsdag formiddag, skriver nettstedet e24.no.

SSB skriver i sin pressemelding at tilstrømmingen av asylsøkere til Norge kommer på et tidspunkt med økende slakk i deler av norsk økonomi og at den dermed kan håndteres uten at det skaper press i økonomien.

Høyere vekst
– Vi anslår at veksten i fastlandsøkonomien blir 0,2 prosentpoeng høyere neste år enn det den ellers ville ha vært, mens ledigheten bare trekkes marginalt ned,» skriver SSB videre

En god del av denne aktivitetsøkningen kommer som følge av økt offentlig pengebruk som SSB skriver må reduseres på et senere tidspunkt. Samtidig er anslagene for veksten i 2017 og 2018 er på henholdsvis 2,6 og 2,7 prosent.

Oppgang i andre land
Også i andre land i EU snakkes det om lignende konjunkturoppganger. Tidligere i høst mente Holger Sandte, Europa-analytiker i Nordea, at Tysklands avgjørelse om å åpne grensene, for blant annet syriske flyktninger, kan bære frukter for den tyske økonomien.

– Flyktningstrømmen kan være positiv for Tysklands utvikling på et senere tidspunkt. Sett fra en økonoms perspektiv er dette foreløpig positivt for Tyskland. Vi må se på disse flyktningene som ressurser, og ikke byrder, uttalte Sandte til E24.