Roser Norge, bekymret for utviklingen i Sverige

 

I sin leder, Norge larmar, vi rycker på axlarna, mener Dahlberg at Norge er mer realistiske med sin innvandringspolitikk enn Sverige. I sin kommentar tar hun opp parallellsamfunnene i Sverige som det største problemet.

– Det vi ser er resultatet av en innvandrings- og integreringspolitikk som ikke har fokusert på konsekvenser. Det har ikke vært en plan for hvordan lavtutdannede fra Afrika og Asia skal komme i arbeid. Det har heller ikke vært noen tanker om hvor nyankomne skal bo. Det har også ikke eksistert en strategi på hvordan politiet skal garantere sikkerhet i de utsatte områdene, skriver Dahlberg i lederen.

Löfvens manglende tiltak
Hun skylder fremveksten av paralellsamfunn på mangel på diskusjon og handlingsvilje.

– I stillhet, har vi akseptert fremveksten av parallellsamfunn, hvor andre normer og regler gjelder enn resten av samfunnet. Ekskluderte samfunn har blitt overlatt til sin egen skjebne.

Redaktøren tar også til orde for å kritisere den svenske statsministeren.

– Hvor er Stefan Löfvens plan for utenforskapsområdene? Stillheten er urovekkende.