Norsk PEN protesterer mot forfatterfengsling

 

Erdogan regnes som et av den tyrkiske samtidslitteraturens fremste navn, og er tidligere fribyforfatter i Krakow. Erdogan mottok Ord i Grenseland-prisen i 2013 og har gjestet Norge flere ganger.

Hun sitter på en lukket avdeling forbeholdt terrormistenkte med besøksforbud. Besøksforbudet omfatter også hennes forsvarsadvokat.

– Arrestasjonen av Asli Erdogan og hennes journalist-kolleger viser nok en gang at unntakstilstanden i Tyrkia grovt misbrukes. Regimets overgrep går langt utover forfølgelse av antatte kupp-makere, sier William Nygaard, leder i Norsk PEN.

16. august ble den kurdiske avisen Özgür Gündem, hvor hun skriver for, beordret midlertidig stengt av straffedomstolen i Istanbul. Avisa beskyldes for å “kontinuerlig drive propaganda for terroristorganisasjonen Kurdistans arbeiderparti (PKK)”. Redaksjonslokalene ble raidet av politiet samme dag, journalister og ansatte ble arrestert og kontorlokalene avsperret.

Krever løslatelse
Nå krever Norsk PEN at Erdogan og alle andre som har blitt arrestert i forbindelse med stengningen av Özgür Gundem blir umiddelbart løslatte.

– Situasjonen er rettsløs og autoritær og bringer Tyrkia inn i et farvann som fremmedgjør landet som en rettsstat. også i en unntakstilstand etter et forsøk på statskupp. Det appelleres først og fremst til den tyrkiske regjering om påpasselighet, men ikke minst til internasjonale organisasjoner som OSSE, Europarådet, EU og FN om å åpne for løpende kontroll og å advare mot alle tiltak som vil få langsiktige negative demokratiske og menneskerettslige konsekvenser, kommenterer Nygaard videre.