Nye innstramninger i utlendingsloven

Sylvi Listhaug
Foto: Torbjørn Tandberg
Flere av innstramningene Stortinget vedtok i juni blir nå iverksatt, og flere vil tre i kraft i løpet av høsten.  
0Shares

– En streng og rettferdig asylpolitikk gjør oss bedre rustet hvis asylankomstene skulle øke igjen. Samtidig er det grunnleggende for at vi skal lykkes med integreringen av dem som skal få opphold i Norge, sier innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Videre trer følgende innstramninger i kraft torsdag 1. september:

* Adgangen til å iverksette en særskilt krisemekanisme med bortvisning på nordisk grense ved ekstraordinært høye ankomster av asylsøkere.

* Strengere utvisningsregler overfor asylsøkere som det er åpenbart at skal nektes realitetsbehandling av asylsøknaden i Norge.

* Nedkorting av klagefristen fra tre uker til én uke for asylsøkere med åpenbart grunnløse asylsøknader.