Avslører forferdelig behandling av asylsøkere

 

Systemet er åpenlyst designet for å skremme, skriver Amnesty International Norge om sin ferskeste rapport.

– President Viktor Orbans forsøk på å bevisst hindre flyktninger og migranter fra å komme til Ungarn følges av stadig vevrre former for angrep på både flyktningene og migrantene, samt de internasjonale sikringstiltakene som har blitt satt igang for å beskytte dem, sier John Dalhisen, som leder Europa-avdelingen i Amnesty International.

Får kritikk i rapporten: Ungarns president Viktor Orban (Foto: Arkiv).
Foto : European People's Party

Rapporten baseres på reserach som har blitt gjort i Serbia, Ungarn og Østerrike, samt intervjuer med 143 personer, hvorav flesteparten er flyktninger eller migranter. 

Bygget gjerde på grensen
Ifølge rapporten skriver man videre:

“I september 2015 ferdigstilte Ungarn byggingen av et stort gjerde på grensen til Serbia, som senere ble utvidet til Kroatia. I tillegg vedtok de en lov om raskere behandling av asylsøknader. Såkalte “transittsoner” ble åpnet ved to grenseoverganger.  Disse er metallcontainere satt opp for å behandle asylsøknader og internere asylsøkere. Totalt slipper bare 30 personer inn i disse sonene for å søke asyl hver dag, hvilket gjør at hundrevis blir nødt til å oppholde seg under uholdbare forhold ved grensen, eller i overfylte mottakssentere i Serbia. Under Amnesty Internationals forrige besøk til grensen mellom Ungarn og Serbia befant mer enn 600 pesoner seg i provisoriske leirer. Mange av dem hadde vært der i måndesvis”.