Nesten en milliard funksjonshemmede ekskludert fra arbeidslivet

 

Ifølge Plan International Norge kunne de aller fleste kunne med litt tilrettelegging jobbet og bidratt til verdiskapning og utvikling i landene de bor i.

– Skal vi klare å nå de nye globale bærekraftmålene og oppfylle kravet om «no one left behind», må vi sørge for både utdanning og jobbmuligheter for mennesker med funksjonsnedsettelser i utviklingsland. De som står bakerst må rykke framover i køen, sier Kjell Erik Øie, generalsekretær i Plan International Norge.

Foto: Arkiv.

Bekjemp myten om byrde
Hovedmål 8 i de globale bærekraftmålene setter søkelys på anstendig arbeid og inkludering. Og regjeringen har gjennom stortingsmeldingen Sammen om jobben vedtatt at arbeid og næringsutvikling skal være et viktig satsingsområde for norsk bistand i årene som kommer. 500 millioner kroner stilles til disposisjon for norsk næringsliv og deres satsing i sør.

– Dette forplikter. I stedet for å videreføre myten om at mennesker med funksjonsnedsettelser er en byrde, må vi se på dem som en kilde til uutnyttet potensial. Norge må sørge for at funksjonshemmede i sør inkluderes i næringslivssatsingen, sier Morten Eriksen, Daglig leder i Atlas-alliansen.

– Mange unge med funksjonsnedsettelser har erfaringer og kompetanse som samfunnet kan tjene på å benytte seg av. Å inkludere flere vil ha stor betydning både for den enkelte, for næringslivet og for samfunnet, sier generalsekretær i Unge funksjonshemmede, Synne Lerhol.