EMK-dom: – Jenter må svømme med gutter

 

Sakens bakgrunn er fra en dom i Sveits, hvor et foreldrepar, som har både sveitsisk og tyrkisk statsborgerskap, ble ilagt en bot på 700 sveitserfranc (rundt NOK 5800), da de holdt døtrene sine hjemme fra svømmeundervisningen.

Faren til de to jentene mente det stred mot deres religion å la jentene på sju og ni år svømme sammen med gutter, skriver Basler Zeitung.

– Ingen brudd på religionsfrihet
Lokaldomstolen i Basel fastslo at det var i barnas interesse at de fulgte undervisningen, melder NRK Urix.

Nå er dommen også opprettholdt i Strasbourg. Menneskerettighetsdomstolen erkjenner at familiens religionsfrihet blir berørt av beslutningen, men sier at den ikke er et brudd på familiens religionsfrihet.

– For barna er det viktig å hindre sosial utestegning og at skolen har en viktig rolle når det gjelder integrering. Fra utenlandske, eller utenlandskopprinnelige borgeres side ligger det en forventning at de er villige til å leve sammen med lokalbefolkningen og at man aksepterer de lokale sosiale forholdene. Vårt syn er at dette er en betingelse for å delta i kulturelt samkvem, for å sikre like muligheter og sosial fred mellom borgerne i landet, heter det blant annet i dommen fra Strasbourg.