Enda større press i transportbransjen

Sjelden pause: utenlandske lastebilsjåfører som kjører i Norge har færre pauser og må ofte neglisjere sikkerhetsstandarden for å være konkurransedyktige, viser nye funn fra Transportøkonomisk institutt.

Lønnsnivået i Latvia, Litauen, Polen og andre EU-land er så lavt at stadig mer av tungtransporten på norske veier, som følge av EØS-avtalen, blir overtatt av utenlandske vogntog.

Men nå skrus skruen åpenbart om et hakk til – i en lavlønnskonkurranse som rammer også norske selskaper og sjåfører i Norge, skriver ABCNyheter.

Østeuropeiske lastebilselskaper gjennomfører vervekampanjer i Filippinene for å hente sjåfører til Europa, ifølge avisen.dk

Også mange lastebilselskaper flytter virksomhet til lavkostland som Latvia.

– Gjennom dette Schengen-hullet kan sjåfører fra land som Filippinene kjøre i hele EØS-området, rapporterer LOs Brussel-kontor.

Smutthull gjennom EØS
Utviklingen får følger også for Norge, sier administrerende direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund til ABC Nyheter. Stikkordet er kabotasje (jour. anm., godsfrakt fra sted til sted i Norge).

– Vi ser at den internasjonale konkurransen er økende. Nå henter de inn billig arbeidskraft fra Filippinene, Sør-Amerika, Hviterussland og Ukraina. Det gjør konkurransen enda hardere, sier Geir A. Mo.