Medier for fred i Asia

0Shares

-Media og journalistene er viktige agenter for fredelig sameksistens i Sør Asia, mener SAFMA vil jobbe for å styrke ytringsfriheten og tilgang til informasjon for journalister i konfliktområder, sier ambassadesekretær i Islamabad, Hårek Aspenes.

-Første steg er å bevisstgjøre journalistene deres rolle i en konflikt ved å fremme “dialogjournalistikk” fremfor krigstyper. Det å la begge parter komme til ordet i dekningen av en konflikt, blir et viktig prinsipp for SAFMA kurs for journalister, sier han.

Nå er også en ny informasjonsportal i fredens tjeneste åpnet.

Den nye felles nettportalen skal gjøre informasjon og nyheter om konflikter og samfunnsforhold tilgjengelig for journalister i hele regionen. På nettportalen kan også journalistene debattere seg imellom. SAFMA vil også distribuere et eget magasin for å fremme fredsjournalistikken i regionen.

For at journalistene i regionen skal få mer kunnskap om hverandres sosiale og politiske hverdag, vil programmet også drive journalistutveksling mellom landene for å inspirere til tettere samarbeid. Er regionalt engasjement vil gjøre SAFMA til en mer effektiv pressgruppe ovenfor myndigheter og andre viktige samfunnsinstitusjoner.

– I konfliktområder er journalistenes tilgang til korrekt informasjon viktig for at folk flest skal kunne orientere seg i strømmen av rykter, feilinformasjon og propaganda. SAFMA vil også drive lobbyvirksomhet for større åpenhet og bedre tilgang til statlig informasjon, forteller Hårek Aspenes.

SAFMA er en regional organisasjon for journalistorganisasjoner i de forskjellige sør-asiatiske land.
Grunnlaget for SAFMA er to store konferanser holdt i Pakistan (Towards Free and Vibrant Media”i 2000 og Nepal “Media and Peace” i 2002.

Støtten til SAFMA kanaliseres gjennom UNDP.