Hvor de fattige bestemmer over kommunebudsjettet

0Shares

I 1989 innførte Porto Alegre en ny form for demokrati som førte til at fattigkvaterene fikk offentlig transport, asfalterte veier og skoler. Det ble også gjort en ende på korrupsjon. Og det uten demonstrasjoner. I Porto Alegre bestemmer innbyggerne selv over hvordan pengene brukes. Fattige like mye som rike. Ingen må bli partimedlem eller ofre jobben sin for å være med.

I de 16 bydelene møtes innbyggerne og bestemmer hva som skal gjøres og i hvilken rekkefølge. Etterhvert oppstår det en oppgaveliste for hele byen. Interessene til grasrota og ikke partipolitikk eller pengeinteresser er grunnlaget for beslutningene. Kommunen organiserer møtene og politikerne fordeler pengene til prosjektene i bydelene på grunnlag av kriteriene som innbyggerne selv har bestemt.

Porto Alegres deltakende demokrati reduserte ikke bare fattigdommen. Det førte også til et større samfunnsengasjement i alle befolkningslag, til dialog istedenfor konfrontasjon. Modellen fungerer så bra at flere byer over hele verden har vurdert å innføre en lignende ordning.

Ikke rart at verdens sosiale bevegelser møtes nå for tredje gang i borgerdemokratiets hovedstad. Hovedmålet for World Social Forum er å knytte et nettverk for organisasjoner som jobber med miljøvern, menneskerettigheter, fred og bærekraftig utvikling. Sammen skal de utvikle alternativer til konsernstyrt globalisering og vise at en mer rettferdig verden er mulig.