Flere religioner under ett tak

Prest Gregor Hohberg inviterte rabbiner Tovia Ben Chorin og imam Kadir Sanci til å bygge en kirke, en synagoge og en moské under ett tak i Petriplatz i Berlin. Her holder de symbolske brikker i 2014. Om et år begynner byggingen.
Foto: skjerdump fra AJ+
Et felles gudshus for katolikker, protestanter, muslimer og jøder bygges i Tyskland og i Sverige. Sprer ideen seg også til Norge?

Prosjektet Guds Hus i Nacka i Sverige har som mål å bygge en moské i samme hus som Fisksätra kyrka. Samtidig må muslimer sikre finansiering selv og det har vært en utfordring.

Så langt har de samlet knapt fem prosent av den nødvendige summen. Hvis samlingen fortsetter i denne tempoen, blir ikke Guds Hus ferdig før året 2220. 

Et lignende prosjekt i Berlin skjer med langt raskere tempo. Tyske myndigheter har tildelt ti millioner euro til kirke, moské og synagoge i samme bygg. Prosjektet som ble startet allerede i 2011 heter The House of One. Huset skal ligge i sentrum av Berlin og grunnsteinen legges ned i april neste år. 

– Det som mangler er et møtested hvor alle kommer sammen, og man ikke bare er på besøk hos hverandre. Å ha et sted som tilhører ingen eller tilhører alle.

Gammel idé
Ideen er egentlig ikke ny. Flere steder i Europa er lignende prosjekter underveis eller er blitt fullført. I sveitsisk Bern er Haus der Religionen et møtested for åtte religioner. I tillegg til egne separate rom for religiøs praksis, finnes det et felles interaktivt dialogrom.

Er det på tide å ta økumenisk samarbeid til et nytt, arkitektonisk nivå også i Norge? Teolog ved Menighetsfakultetets vitenskapelig høyskole, Marion Grau, applauderer ideen.

– Da jeg hørte om House of One hoppet jeg av glede. Jeg synes det er helt fantastisk fordi jeg mener det er helt avgjørende med initiativ som dette som viser at et godt samarbeid mellom religionene er mulig, sier Grau til Vårt land.

Ifølge henne er dette samarbeidet spesielt viktig i konteksten av det historisk anstrengte forholdet mellom jøder og muslimer. Det er også viktig at slike prosjekter ikke stanser, til tross for at situasjonen er mer tilspisset nå enn for ti år siden.

Ikke bare besøk
Hun påpeker at prosjektene i Berlin og i Nacka handler om mer enn religionsdialog, som hun mener først og fremst har foregått i akademia.

– Her er det grasrota som har tatt initiativet. Poenget er at det er menighetene selv som har sett behovet for å stå sammen. Både av praktiske årsaker, som billigere kostnader, og av mer idealistiske grunner, som fredsarbeid.

Hun anerkjenner at det finnes lignende prosjekter som dialogsentre og samarbeid mellom muslimske og kristne miljøer i mindre skala i Oslo, og viser til at det holdes koranskole i kjelleren i Ellingsrud kirke.

Les Utrop sin reportasje om koranlesning i Ellingsrud kirke

Hun mener likevel byggene er å gå et steg lenger, og at det er på tide at noe liknende skjer i Oslo.

– Det som mangler er et møtested hvor alle kommer sammen, og man ikke bare er på besøk hos hverandre. Å ha et sted som tilhører ingen eller tilhører alle.