Italia vil bøtelegge ilandsettelse av flyktninger

Flere fra Afrikas Horn til Norge: Nye beregninger fra Utlendingsdirektoratet for april viser at flere somaliere og eritréere har søkt asyl i Norge.

Den italienske regjeringen planlegger å utstede en erklæring om bøtelegging av fartøyer fra frivillige organisasjoner som setter flyktninger i land. Det skriver The Guardian.

Krigserklæring

Hjelpeorganisasjoner mener den planlagte erklæringen fra Italias innenriksminister Matteo Salvani må betraktes som en “krigserklæring mot frivillige organisasjoner som redder liv til sjøs”.

Forslaget fra den sterkt høyreorienterte statsråden skal legges frem for regjeringen i løpet av få dager, og skal senere stemmes over i parlamentet.

Dersom erklæringen vedtas, får myndighetene adgang til å bøtelegge slike organisasjoner 3500 til 5500 euro for hver flyktning som settes i land. I alvorlige tilfeller kan myndighetene suspendere tillatelsen for passasjertransport fra en til måned til et år.

Reagerer kraftig

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, reagerer kraftig på den italienske ministerens planer, ifølge Dagbladet.

– Konsekvensene [av erklæringen] vil være alvorlige, men vi kan ikke stoppe lete- og redningsaksjonene på grunn av dette. Vi handler i samsvar med loven, framholder Ruben Neugebauer i Sea-Watch ifølge The Independent. I øyeblikket har organisasjonen et skip i Middelhavet. 

Hittil i år har 17000 personer krysset havet for å søke tilflukt i Europa, en nedgang på rundt 30 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge International Organization for Migration (IOM).