95-årig holocaustfornekter dømt til fengsel

Haverbeck er en framtredende skikkelse i høyreekstreme kretser og ble dømt til ti måneder i fengsel av den samme domstolen i november 2015. Haverbeck anket, og nesten ni år senere kom saken igjen opp i retten.

Enhver person som i offentlighet omfavner, fornekter eller toner ned omfanget av masseutryddelsen av jødene, risikerer opptil fem års fengselsstraff i Tyskland.

Ytringen Haverbeck ble dømt for onsdag, falt under rettssaken mot en tidligere SS-vakt i Nazi-Tysklands konsentrasjonsleir Auschwitz. Haverbeck sa til journalister at Auschwitz ikke var en utryddelsesleir, men en arbeidsleir.

Hun har også nektet for masseutryddelsen av mennesker som skjedde der. Om lag 1 million jøder og 100.000 andre mennesker ble drept i Auschwitz-Birkenau i det okkuperte Polen under andre verdenskrig. Til sammen 6 millioner jøder ble drept av nazistene under krigen.

– Jeg har aldri benektet holocaust, hevdet Haverbeck i retten og sa hun kun stilte spørsmål, før hun gjentok en av uttalelsene hun sto tiltalt for.

Haverbeck har tidligere sonet mer enn to års fengsel for å ha benektet holocaust, og hun ble dømt til ett års fengsel for det samme i 2022. Hun har ennå ikke sonet denne straffen. I onsdagens dom sa retten at fire måneder av denne straffen er ansett som sonet som følge av de lange forsinkelsene i rettsprosessen. Dommen kan ankes.

(©NTB)