Kraftig EU-advarsel til Iran

0Shares

I sin kraftigste advarsel hittil sa EUs utenriksministere at forbindelsene med Iran kan bli revurdert om ikke det iranske regimet samarbeider bedre med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

“Nærmere økonomiske forbindelser kan bare oppnås hvis det blir framgang på fire områder som det hersker bekymring rundt, nemlig menneskerettighetene, terrorisme, ikke-spredning av atomvåpen og Midtøsten,” heter det i en erklæring fra utenriksministrene.

Ministrene vil vurdere en videre utvikling av forbindelsene til Iran i lys av IAEAs neste rapport i september.