Økt oppslutning til fundamentalistisk ungdomsorganisasjon

0Shares

Hizb-ut-Tahrir holdt i går et offentlig stormøte i København med ca. 1000 deltagere, der taler etter taler raste mot demokratiet og vestlig dekadanse.

Hizb-ut-Tahrir er for øyeblikket i fokus i dansk offentlighet fordi den rekrutterer mange ungdommer.


– Så lenge politikerne fortsetter hetsen mot innvandrere og flyktninger, er de med på å øke oppslutningen om fundamentalistene, sier den danske dokumentaristen Jacob Holdt til Aftenposten. Han er selv muslim og grep ordet under gårsdagens møte, for ertende å hevde at Hizb-ut-Tahrir vil være representert i Folketinget om 15 år.

Slike møter vil den danske regjeringen ha slutt på, og oppfordrer byen til ikke å leie ut kommunale lokaler til islamistene, mener Integrasjonsminister Bertel Haarder (v).

– Om man i en kommune vil forby å leie ut til Hizb ut-Tahrir, kan det bare skje om man lager et generelt regelsett, sier Haarder til Berlingske Tidende. – Det skal jo også gjelde om for eksempel en nazistisk organisasjon vil rekruttere unge til sine aktiviteter. Jeg skal ikke blande meg i hva København vil. Men jeg har antydet en mulighet.