Arrestert for omskjæring

0Shares

Jentene som var mellom to og fire år, ble gjemt sammen med en gjeng gutter under omskjæringen.

Omskjæring ble forbudt ved lov for tre år siden. Siden den gang har omskjæring vært et kontroversielt tema i Senegal .

Lokalbefolkningen vegrer seg for å endre denne tradisjonen som de sier har dypere røtter.

Som et ledd i det forebyggende arbeidet er det blitt satt i gang omfattende kampanjer i media uten gode resultater.

Som et forsøk på å stoppe slike inngrep har myndighetene tilbudt lån til tradisjonelle leger som kompensasjon for tapte inntekter. Dette har heller ikke endret situasjonen.