Over en måned etter flodbølgekatastrofen

0Shares

Leger Uten Grenser gjennomførte i januar over 15 000 konsultasjoner bare i Aceh-provinsen, og det medisinske nødhjelpsarbeidet fortsetter på Sri Lanka, i India og i Thailand.

Hjelpearbeidere fra Leger Uten Grenser var på plass i Asia 72 timer etter at tsunamien rammet. Etter å ha gjort en kartlagging av behovene bestemte Leger Uten Grenser seg hovedsakelig for å bidra i områdene nord på Sumatra, samt de sørlige, østlige og nordlige kystområdene på Sri Lanka.


Siden katastrofen rammet 2. juledag har over 200 internasjonale feltarbeidere sammen med 2000 tonn forsyninger blitt sent til Sør- og Sørøst-Asia. I dag er det 127 internasjonale feltarbeidere på plass i Aceh i Indonesia, 36 i Sri Lanka og 6 i India, og disse arbeider sammen med nasjonalt ansatte.


Til nå har ingen epidemier brutt ut i Indonesia eller Sri Lanka. I Indonesia er det fremdeles høy risiko på grunn av dårlige hygieniske forhold og lite vaksinasjon fra før av. Kartleggingen som er gjort i flere av leirene for fordrevne i Aceh viser at det fremdeles er store behov til tross for den massive mobiliseringen fra internasjonale hjelpeorganisasjoner. Leger Uten Grenser gir hjelpeforsyninger, tilgang på grunnleggende medisinsk hjelp, psykososiale tjenester samt forbedrer vann- og sanitære forhold. Leger Uten Grenser fortsetter å finne gunstige måter å kunne hjelpe familier på slik at de kan komme tilbake til hverdagen og fortsette livene sine som normalt.


I Aceh og på Sri Lanka førte katastrofen til et enormt antall døde, og dessuten en voldsom stor materiell ødeleggelse. Indonesiske og Sri Lankas helsemyndigheter og hjelpeorganisasjoner var raskt til stede for å hjelpe overlevende. Leger Uten Grensers aktiviteter ble organisert parallelt med andre organisasjoner og lokale helsemyndigheter. Leger Uten Grensers gir støtte til lokale helsestrukturer samtidig som det drives mobile klinikker. Det settes opp midlertidig vann- og sanitære systemer på steder der folk samles, det bidras med annet nødhjelpsutstyr. Leger Uten Grenser har også sørget for psykologisk støtte i begge land. I Indonesia har Leger Uten Grensers feltarbeidere i januar utført mer enn 15 000 medisinske konsultasjoner. Organisasjonen har også respondert på utbrudd av meslinger ved å gi informasjon om sykdommen og ved vaksinasjon.


I Thailand donerte Leger Uten Grenser medisinsk utstyr til flere sykehus i den mest rammede Phang Na-provinsen, og besluttet å starte et program for å hjelpe burmesiske migrantarbeidere med bedre tilgang på helsetjenester. 5000 av disse er savnet etter at flodbølgen rammet. I Sør-India er Leger Uten Grenser i ferd med å starte opp et mentalt støtteprogram fordi traumer er et alvorlig problem. En kartlegging av situasjonen på Andamanene viste at det ikke var behov for hjelp, fordi det lokale medisinske hjelpemannskapet raskt var på plass. I Myanmar (Burma) og Malaysia ble det av Leger Uten Grenser konkludert med at det ikke var alvorlige medisinske behov.