Vietnam kaller inn kvinner

0Shares

Det vietnamesiske forsvaret har en akutt mangel på kvalifiserte soldater. Fra 24. november kan altså alle kvalifiserte kvinner mellom 18 og 40 år bli innkalt.

I følge nyhetsbyrået AFP er det primært aktuelt å kalle inn kvinner kvinner som er sekretærer, EDB-konsulenter, helsearbeidere og bibliotekarer.