UNHCRs tall på flyktninger i verden det laveste siden 1980

Selv om tallene er de laveste siden 1980, har det totale antallet av personer som UNHCR følger opp økt fra 17 til 19.2 millioner i løpet av 2004. Dette tallet inkluderer asylsøkere, returnerte, statsløse og en andel av verdens internt fordrevne.

– Bak hvert tall er et menneske, sier António Guterrez, FNs nye høykommissær for flyktninger. “Selv om vi kan glede oss over at antall flyktninger går ned og at antallet returnerte øker, må vi huske på at hver av de 19.2 millioner menn, kvinner og barn har lidd og har traumer på grunn av flyktningsituasjonen. Det samme har millioner av de internt fordrevne som pr. i dag ikke får den hjelpen de har behov for,” sier Guterrez.