Flyktningene verden glemte

0Shares

Ikke glemt

«Ignorerte flyktningsituasjoner» er tema for Flyktningregnskapet 2005, som lanseres 20 juni. Ordvalget er bevisst.

– Mennesker på flukt er ofre for det mange kaller de «glemte» konfliktene. Sannheten er at de ikke er glemt. Deres situasjon er bevisst ignorert av både egne myndigheter og det internasjonale samfunnet, sier generalsekretær Raymond Johansen i Flyktninghjelpen. Han synes det er bekymringsfylt at det sjelden er de humanitære behovene som avgjør innsatsen for verdens fordrevne.

10 land

Flyktningregnskapet 2005 presenterer en liste over 10 land som er ignorert av ulike årsaker. Listen inkluderer Kongo, Uganda, Colombia, Burma, Tsjetsjenia, Indonesia, Palestina, Afghanistan, Tyrkia og Somalia.

– Listen over land er dessverre langt fra uttømmende. Landene er valgt ut for å belyse ulike årsaker til at flyktningsituasjonen er ignorert, og ikke minst de menneskelige lidelsene dette fører til. Noen av landene vi har valgt å fokusere på kan virke oppsiktsvekkende, men dette understreker budskapet vårt, påpeker Johansen. Mens den politiske konflikten i Palestina får stor oppmerksomhet, er stridens kjerne – de palestinske flyktningenes rett til å vende hjem – nærmest tabu. Det er også betegnende at Indonesia er på listen. Mens landet fikk stor oppmerksomhet i forbindelse med tsunamien, har langvarige konflikter drevet over 600 000 mennesker på flukt uten at omverdenen har grepet inn.

Årsaker

Flesteparten av de fordrevne er på flukt i sitt eget land. Til tross for at det er myndighetenes ansvar å gi beskyttelse til egne borgere, er det statsledelsen selv som står bak overgrepene i mange av landene.

Men også det internasjonale samfunnet svikter verdens fordrevne. Økonomiske, politiske og strategiske hensyn styrer både politisk engasjement og bistandsmidler. Mediene foretrekker land med nyhetsverdi, og dette ekskluderer som regel langvarige konflikter. De humanitære organisasjonene møter en rekke utfordringer for å nå frem dit nøden er størst – blant annet fordi de nektes adgang til landet, fordi de mangler økonomisk støtte eller fordi sikkerhetssituasjonen gjør at de må trekke seg ut permanent eller midlertidig.

– Beskyttelse og bistand til mennesker på flukt er ikke bare viktig for enkeltpersonene det dreier seg om, men er også en forutsetning for vedvarende fred og gjenoppbygging. Å ignorere disse sammenhengene kan føre til en mer konfliktfylt verden og at enda flere mennesker må flykte, advarer Johansen.